Showing 1–12 of 13 results

Phòng họp

Đối với các trường học và văn phòng hiện nay, phòng họp được thiết kế và bố trí để làm nơi tổ chức các sự kiện, các nội dung liên quan đến công việc, học tập và thảo luận theo nhóm,...Nội thất phòng họp đòi hỏi cần có sự đầu tư đúng mức để tạo ra một không gian làm việc thoải mái, thúc đẩy mọi người đưa ra những ý tưởng sáng tạo, định hướng phát triển mới, tạo hiệu quả cho công việc.

Liên hệ đặt hàng

Đối với các trường học và văn phòng hiện nay, phòng họp được thiết kế và bố trí để làm nơi tổ chức các sự kiện, các nội dung liên quan đến công việc, học tập và thảo luận theo nhóm,…

Nội thất phòng họp đòi hỏi cần có sự đầu tư đúng mức để tạo ra một không gian làm việc thoải mái, thúc đẩy mọi người đưa ra những ý tưởng sáng tạo, định hướng phát triển mới, tạo hiệu quả cho công việc.