Showing 1–12 of 23 results

Phòng chức năng

Với sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, thì việc trang bị cơ sở vật chất cho phòng chức năng tại các trường học đều rất được quan tâm và chú trọng.Với thiết kế chắc chắn, nhiều công năng, sản phẩm nội thất của Nam Thủy Group luôn đáp ứng được nhu cầu sử dụng khác nhau tại mỗi trường học.

Liên hệ đặt hàng

Với sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, thì việc trang bị cơ sở vật chất cho phòng chức năng tại các trường học đều rất được quan tâm và chú trọng.

Với thiết kế chắc chắn, nhiều công năng, sản phẩm nội thất của Nam Thủy Group luôn đáp ứng được nhu cầu sử dụng khác nhau tại mỗi trường học.