Showing 1–12 of 26 results

Trung tâm đào tạo

Các sản phẩm nội thất cho lớp học của Nam Thuỷ group rất thích hợp để sử dụng cho các mô hình lớp học mở, các trung tâm đào tạo. Việc trang bị các sản phẩm tủ, bàn, ghế cao cấp sẽ giúp cho không gian học tập trở nên sinh động và linh hoạt hơn.

Liên hệ đặt hàng

Các sản phẩm nội thất cho lớp học của Nam Thuỷ group rất thích hợp để sử dụng cho các mô hình lớp học mở, các trung tâm đào tạo. Việc trang bị các sản phẩm tủ, bàn, ghế cao cấp sẽ giúp cho không gian học tập trở nên sinh động và linh hoạt hơn.