Bảng Lily

Bảng trắng Lily là dòng bảng được sử dụng để viết ghi chú, thông tin hay giảng dạy tại trường học, các trung tâm đào tạo. Đây là loại bảng có cấu tạo và kích thước đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sản phẩm được thiết kế phù hợp với môi trường trường học, trung tâm đào tạo, văn phòng, giúp tận dụng tối đa diện tích phòng và di chuyển linh hoạt trong nhiều không gian cũng như tối đa khả năng sử dụng.

Liên hệ đặt hàng
Category: