Về trường quốc tế Tây Úc – WASS Bà Huyện thanh Quan

Là một trong 9 thành viên của tập đoàn phát triển giáo dục Quốc tế Đông Dương, hệ thống trường quốc tế Tây Úc (The Western Australian International School System), hay gọi tắt là WASS, đào tạo từ lớp Mầm non cho đến Trung học phổ thông trong môi trường đa văn hóa, cởi mở. 

Triển khai các giải pháp thông minh tại trường WASS

Không chỉ cung cấp cho các khối mầm non và tiểu học của hệ thống trường quốc tế Tây Úc, Nam Thuỷ Group còn được nhà trường tiếp tục tin tưởng lựa chọn là nhà phân phối các giải pháp nội thất thông minh trường học cho các khối trung học cơ sở và phổ thông.

Với hệ thống phòng học chức năng thực hành được thiết kế đầy cảm hứng, mỗi học sinh không chỉ có những phút giây hào hứng trên lớp học để tích lũy nền tảng kiến thức, mà còn là nơi phát triển các kỹ năng mềm, là không gian khơi nguồn cảm hứng để học tập, sáng tạo tại hệ thống WASS Bà Huyện Thanh Quan.

Chúng tôi tin rằng, một môi trường học tập thiết thực với cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại là nền tảng vững chắc để các em học sinh phát triển toàn diện trí tuệ và thể chất trong suốt quá trình học tập tại trường.

Về trường quốc tế Tây Úc – WASS Bà Huyện thanh Quan Là một trong 9 thành viên của tập đoàn phát triển giáo dục Quốc tế Đông Dương, hệ thống trường quốc tế Tây Úc (The Western Australian International School System), hay gọi tắt là WASS, đào tạo từ lớp Mầm non cho đến…