Về trường quốc tế Tây Úc 

Là một trong 9 thành viên của tập đoàn phát triển giáo dục Quốc tế Đông Dương, hệ thống trường quốc tế Tây Úc (The Western Australian International School System), hay gọi tắt là WASS, đào tạo từ Mầm non cho đến Trung học phổ thông trong môi trường đa văn hóa, cởi mở.

Triển khai các giải pháp thông minh cho trường học tại trường quốc tế Tây Úc hệ thống WASS Nguyễn Hữu Cảnh

Với sứ mệnh xây dựng một môi trường giáo dục phát triển toàn diện trí tuệ và con người thông qua chương trình giáo dục song ngữ và quốc tế, lấy học sinh là trọng tâm cho công tác giảng dạy của mình. Vì vậy, WASS chú trọng việc thiết lập một không gian học tập thông minh, hiện đại, sáng tạo, xứng đáng với tầm nhìn và sứ mệnh đã đề ra.

Nam Thuỷ Group tự hào đem tới cho cơ sở mầm non của hệ thống WASS tại Nguyễn Hữu Cảnh những giải pháp nội thất trường học thông minh tích hợp nhiều chức năng sử dụng. Chúng tôi chuyên tư vấn và cung cấp nhiều sản phẩm thông minh dựa trên nhu cầu của nhà trường. 

Tất cả đều là những giải pháp tập trung hướng tới xây dựng không gian học tập mở, thông minh, thúc đẩy quá trình xây dựng tính cộng đồng cũng như tính sáng tạo giữa các em học sinh, tạo ra một môi trường học tập tiêu chuẩn, chất lượng cao.

Chúng tôi tin rằng, một môi trường học tập thiết thực với cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại là nền tảng vững chắc để các em học sinh phát triển toàn diện trí tuệ và thể chất trong suốt quá trình học tập tại trường.

Về trường quốc tế Tây Úc  Là một trong 9 thành viên của tập đoàn phát triển giáo dục Quốc tế Đông Dương, hệ thống trường quốc tế Tây Úc (The Western Australian International School System), hay gọi tắt là WASS, đào tạo từ Mầm non cho đến Trung học phổ thông trong môi trường…